Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatti Anttiinalle

Anttiina vahvassa kasvussa

ANTTIINA OY:lle myönnetty Balance Consultingin / Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatti liittyen yrityksen vahvaan kasvuun.

Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatin saanut yritys on onnistunut kolmen vuoden aikana kasvattamaan liikevaihtoaan huomattavasti ja liikevaihdon annualisoitu kasvu on ylittänyt oman ylätoimialaluokkansa keskitason vähintään kymmenellä prosenttiyksiköllä viimeisten kolmen mittausvuoden aikana. Liikevaihdon on oltava kasvussa myös tuoreimpana mittausvuonna.

Kasvaja-sertifikaatin kriteeristö on tiukka — yksi tiukimmista kuin millään muulla yrityksen menestymistä ja kasvua mittaavalla sertifikaatilla.

Pienelle osalle suomalaisista yrityksistä

Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatin saa vain pieni osa suomalaisista yrityksistä.

Suomessa on tällä hetkellä vain reilut 3000 yritystä, jotka ylipäänsä täyttävät Kasvuyrityksen kriteerit — eli vain hieman yli prosentti maamme noin 260.000 aktiivisesta osakeyhtiöstä voi sen saada.

Huonekalualan vertailukelpoisia yrityksiä 2016 on vain noin 60 kpl ja näistä 7 täyttää kasvajien kriteerit.

#